Çocuktur evlenemez! | bibaksana My title

Çocuktur evlenemez!

Öylesine

Written by:

Views: 617

Türk Medeni Kanunu çerçevesinde, Kanun’un öngördüğü evlenme yaşından daha küçük yaşta evlenen kıza çocuk gelin demek mümkündür.

Kanun’un 124. Maddesi:

Erkek ve kadın, on yedi yaşını doldurmadıkça evlenemez. Ancak, hakim olağanüstü durumlarda ve pek önemli sebeple on altı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Olanak bulundukça karardan önce ana ve baba veya vasi dinlenir”der.

Şu halde, Türk Medeni Kanunu, on yedi yaşını doldurmadan evlenen kızı “çocuk gelin” saymaktadır. Bununla birlikte, Kanun’da, genel hükme göre çocuk gelin sayılabilecek olan, on yedi yaşını doldurmamış bir genç kızın, olağanüstü durumlarda, hakim kararıyla evlenebileceği de kabul edilmektedir.

Uluslararası belgelere göre, on sekiz yaşının altında yapılan her evliliğe “çocuk evliliği” ve evlenen kıza “çocuk gelin” denilmektedir. Burada çocuk evliliği derken, evlilik sözü ile kastedilen hukuki anlamda değil, sosyolojik anlamda evliliktir. Örneğin Türkiye’de bu tür evlilikler, genellikle, dini nikaha (imam nikahı) dayanan evliliklerdir

 DÜNYADA ÇOCUK GELİN ORANLARI

Dünya’da her yıl on sekiz yaşının altında 10 milyon kız çocuğu evlenmektedir. Yani…

Ayda 833.333

Haftada 192.307

Günde 27.397

Dakikada 19

Ya da

Her üç saniye de bir kız çocuğunu ifade etmektedir.

ÜLKEMİZDEKİ ÇOCUK GELİN ORANLARI

Maalesef çocuk gelinler konusunda Türkiye’nin sicili temiz değil. Avrupa’da çocuk gelin sıralamasında ikinciyiz. Birincinin batı Avrupa’dan biri olduğunu düşünüp ikinci olmayı içinize sindiriyorsanız yanılıyorsunuz. Çocuk gelinler konusunda ilk sırada yüzde 17 oranla Gürcistan bulunuyor. Türkiye yüzde 15,5 ile ikinci sırada.

Hemen “ama” ile başlayan bir cümle kurmamız gerekiyor.

Çünkü yapılan araştırmalarda Türkiye’ye dair veriler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nde sadece “hakim” kararıyla yapılan evliliklerin kaydı bulunuyor. Sosyolojik anlamda yapılan evliliklere dair veriler yer almıyor. Dolayısıyla elde edilen veriler gerçeği tam olarak yansıtmıyor.

Bu bağlamda, resmi oranın, sosyolojik araştırmalarda elde edilen verilerle birlikte okunması gerekmektedir. Böyle bir okuma ise, bugün, Türkiye’de çocuk gelin oranının %30 ila %35 arasında seyrettiğini ortaya koymaktadır.

Bu tanıyı doğrulamak bakımından, Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi Türkiye Yürütme Kurulu’na sunulmak üzere, Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği tarafından 2004 yılında hazırlanan ve Türk Ceza Kanunu Kadın Platformu tarafından desteklenen “Türkiye Gölge Raporu”ndaki verilere dikkat çekmek uygun olur.

  
Rapora göre;

Türkiye’de resmi nikahı olmayan nikahsızların oranı                            : %7.7

Sadece dini nikahı olanların oranı                                                               : %7.4

Hakim kararıyla yapılmış olan erken evliliklerin oranı                         : %15.5

Şu halde; resmi orana, nikahsızlar ile sadece dini nikahı olanların oranı eklendiğinde, Türkiye’deki gerçek çocuk gelin oranına ulaşmak mümkündür. Bu bağlamda, Türkiye’de çocuk gelin oranının en az %30.6 olduğu çıkarımını yapmak doğru olur.

Ülkemizde yalnız imam nikahı ile evlenenlerin oranı;

Köylerde                                                                                                              : %21.3

Doğu Anadolu’da                                                                                             : %36.6

Evlenme yaşı olarak kızların 18 yaşını bitirmiş olmaları öngörüldüğü halde köylerde hala 12-13 yaşında kız çocuklar evlendirilmekte.

Ülkemizde evlenen kadınların yüzde 14’e yakını 10- 14 yaş arasındaki kızlardan oluşmaktadır.

Evlenme yaşının küçük tutulması genelde ekonomik durumla bağlantılıdır. Çünkü özellikle tarım kesiminde kadının başta gelen görevlerinden biri, tez zamanda tarlada çalışabilecek çok sayıda çocuk doğurmaktır. Ayrıca “beşik nişanı” ve çok yakın akraba ile evlenmeler (aile mülkünün dağılmaması nedeniyle) yaygın bulunmaktadır.

Ülkemizdeki evliliklerin yüzde 29.2’si akrabalar arasındadır.

Türkiye’de son yıllarda demografik, toplumsal, iktisadi özelliklerin belirlenmesi amacına yönelik olarak yapılan araştırmalarda, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ve ülkenin pek çok bölgesinde, sosyo-ekonomik düzeyi düşük ailelerin, on’lu yaşlardaki kız çocuklarını, bin veya iki bin dolar karşılığında, 40’lı, 50’li ve 60’lı yaşlardaki erkeklerle evlendirmeye zorladıkları bulgusu ortaya çıkmaktadır.

Türkiye’de araştırmalar, her üç evli kadından birinin çocuk evliliği yaptığını göstermektedir.

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından yapılan Nüfus ve Sağlık Araştırmaları’na göre, Türkiye’de kızlarda evlenme yaşı 12’ye kadar düşmektedir.

 2013 YILINDA ÇOCUK GELİN ORANLARI

İçişleri Bakanlığı rakamlarına göre; 18 yaş altında evlenenlerin toplam sayısı 2013 yılında 134 bin 629 oldu. 18 yaşını doldurmadan evlenen erkek sayısı 5 bin 763 iken, kız çocuklarında bu sayısı 128 bin 866 olarak tespit edildi. Reşit olmadan evlendirilen kız çocuklarının sayısın erkek çocukların sayısından 20 kat daha fazla. Bakanlığın rakamlarına göre, çocuk gelin sayısı son üç yılda 130 bine yakın.

ÇOCUK EVLİLİKLERİNE TIBBEN BAKIŞ

5 Mayıs 2013 tarihinde Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TÜBAKKOM) Dönem Başkanı ve Aydın Barosu Kadın Komisyonu Başkanı Gökçen Kaya, Türkiye’de her dört evlilikten birinde çocuk gelin olduğunu belirterek, “Aileler çocuklarının yaşlarını büyük gösterip evlenme izni alabilmek için önceki yıllara oranla yüzde 94 artışlarla mahkemeye başvuruyorlar açıklamasında bulundu.

Hekimlere göre, ilk adetin 14 yaşında görülmesi halinde, 14-21 yaş aralığı, genital sistemin olgunlaşma süreci sayılmaktadır. Bu yaş aralığındaki kızların cinsel gelişimlerini tamamlayamadıkları kabul edilmektedir. Dolayısıyla bu yaş aralığında evlenen kızlarda, evlilik sonrasında, gebe kalamama, prematüre gebelik, rahim kanseri gibi hastalıklar görülebilmektedir. Cinsel ilişkiye girmeye biyolojik olarak hazır olmayan kızların, çocuk evliliği yaparak, kendilerini cinsel eylem içinde bulmaları, genital bir dizi hastalığa davet çıkarmanın yanı sıra, kalıcı psikolojik hastalıkların oluşmasına da neden olmaktadır. Şu halde, kızların hangi gerekçeyle olursa olsun, on sekiz yaşını doldurmadan evlendirilmeleri sosyolojik olarak ve tıbben doğru değildir. Nitekim uluslararası belgeler, kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmelerini, kız çocuklarına yönelik şiddet olarak kabul etmektedir.

UNICEF, DUNYADA GIDEREK ARTAN COCUK GELINLERE DIKKAT CEKMEK ICIN VIDEO HAZIRLADI. (FOTOGRAF:DHA)

 KANUNLARIMIZ

Türk Ceza Kanunu’na göre, on beş yaşını doldurmuş bir kız, evlenmesi durumunda, zımnen çocuk gelin sayılmayabilmektedir. Türk Ceza Kanunu’nun 104. Maddesi’nin 1. fıkrasında şöyle denilmektedir:

“Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, on beş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikayet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Şu halde, on beş yaşını doldurmuş bir kız, hukuki olarak değilse de, sosyolojik anlamda evlendirildiğinde, bu kızla cinsel ilişkiye giren eş, şikayet edilmediği sürece cezalandırılmamaktadır.”

Yani, Türk Ceza Kanunu, evlilik yaşını, örtülü olarak, on sekiz yaşın altında tutmaktadır. Bu bağlamda, Türk hukuk sisteminde, çocuk gelin kavramının tarifinin, kanuna göre değiştiğini söylemek mümkündür.

Nitekim;

Türk Medeni Kanunu’na göre         : 17 yaşını doldurmamış kızlar,

Çocuk Koruma Kanunu’na göre       : 18 yaşını doldurmamış kızlar,

Türk Ceza Kanunu’na göre               : 15 yaşını doldurmamış kızlar,

çocuk gelin” sayılmaktadırlar.

Kanunlar arasındaki bu uyumsuzluk, geleneksel yaşayışa sahip ailelerin, kız çocuklarını erken yaşta evlendirmelerine karşı verilen tüm mücadeleleri sonuçsuz bırakmaktadır.

 TÜRKİYE’NİN YAKIN TARİH ÇOCUK GELİN ALMANAĞI

05.01.2012 – Bolu’nun Mudurnu ilçesindeki 25 E.D. ile imam nikahıyla birlikte yaşayan ve nüfus kayıtlarına göre 11 yaşında olan Z.Ç.’nin sekiz aylık hamile olduğu anlaşıldı. Hastanede yapılan muayene sonucunda doktorların kontrol altında tutmak istedikleri Z.Ç’ye eşi izin vermedi.

08.01.2012 – 15 yaşındaki kızlarını zorla evlendirmek isteyen anne babaya “cinsel istismara teşebbüs” suçlamasıyla üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

09.01.2012 – Gaziantep’in Nizip ilçesinde özel bir hastanede 16 yaşında birinin kimliğini kullanarak doğum yapan kız çocuğunun 12 yaşında olduğu ortaya çıktı. Kız çocuğunun bir yıl önce 16 yaşında bir erkekle evlendirildiği öğrenildi. Savcı soruşturma başlattı.

19.01.2012 – Gaziantep’de 13 yaşındayken resmi nikah olmadan evlendirilen ve kocası tarafından kovulunca ailesinin evine dönen A.Y’nin dramı bir buçuk aylık bebeği hastalanınca anlaşıldı.

06.02.2012 – Adana’da 13 yaşındaki kız ile 16 yaşındaki oğlanı düğün yaparak evlendirdikleri ileri sürülen aileleri hakkında “çocuğun cinsel istismarına yardım” suçundan yedi buçuk yıl hapis istemiyle dava açıldı.

13.02.2012 – Adana’da hamile kalınca kontrole götürülen 13 yaşındaki E.G’nin, 16 yaşında bir çocukla evlendirildiği belirlendi.

14.03.2013 – Sakarya’da kuzeniyle evlendirilen 16 yaşındaki kız çocuk, evde eşi ve onun ailesi tarafından işkenceye maruz kaldığı için savcılığa başvurdu. Çocuk koruma altına alındı.

03.05.2012 – Tokat’ta 12 yaşındaki bir kız çocuğumum 8 ay önce 26 yaşındaki bir erkekle evlendirildiği ve 3,5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Kızın babası ve kocası hakkında cinsel istismar nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu.

20.07.2012 – 16 yaşında evlendirilen, 18’ine girmeden hamile kalıp -30 derecede dışarıda doğum yapmak zorunda bırakılan ve bebeği ölü doğduğu için yıllarca şiddet gören Melek Karaaslan, 8 yıllık evliliğinin sonunda bir tuvalette bağlanmış olarak bulundu.

20.07.2012 – Kayseri Sarız’da 15 yaşında bir kız çocuk, kendisini kaçıran Tolga B. İle evlendirildi. Olayı başından beri bilen köy muhtarı ve jandarmanın müdahale etmediği iddia edildi.

30.07.2012 – Adana’da resmi nikah olmadan evlendiği D.H.’yi bıçaklayan Erdi Z.15 yaşından küçük kıza zincirleme cinsel istismar suçundan yargılanmaya başladı.

02.08.2012 – İzmir’de 12 yaşında evlendirilen kız çocuk sezaryenle doğum yaptı. Anne karnındayken dışkısını yutan bebek yoğun bakıma alında…

05.08.2012 – Samsun Ayvacık’ta geçen yıl kızlarını kendisinden yaşa oldukça büyük bir erkekle evlendiren aile, 16 yaşındaki diğer kızlarını da yine para karşılığında 35 yaşındaki birine satmaya kalkıştı. Bu evliliği istemeyen çocuk evden kaçtı. Psikolog eşliğinde verdiği ifadesinde üvey babasının onu sürekli taciz ettiğini anlattı.

09.08.2012 – Ağrı Doğubayazıt’ta 16 yaşındaki Z.Ö. karnındaki sekiz buçuk aylık bebeğiyle öldü. Resmi nikahsız eşi, ölen eşinin yaşının küçük olduğunu bilmediğini söyledi.

17.08.2012 – Adana’da yasal olmayan dini törenle zorla evlendirilen 16 yaşındaki Zeynep A. Trenin önüne atlayarak yaşamına son verdi. Babası cenazesine gelmeyen damadından şikayetçi oldu.

29.08.2012 – Adana’da kendisinden 20 yaş büyük bir erkeğe kaçıp nikahsız birlikte yaşayan 14 yaşındaki çocuk gelin B.B., hamile kaldıktan sonra zorla alıkonulduğu iddiasıyla yardım isteyince, jandarma tarafından kurtarıldı.

15.11.2012 – Urfa’da 28 yaşındaki bir akrabasıyla evlendirilmek istenen 13 yaşındaki kız çocuk jandarma tarafından kurtarıldı. Çocuğun babası ve sözde müstakbel kocası tutuklandı.

18.11.2012 – Erzurum’da 11 yaşındaki kız çocukla yasal olmayan dini törenle evlendirilen ve aralarında beşik kertmesi olduğu söyleyen 20 yaşındaki erkek, “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan tutuklandı. Bu evliliğe izin veren babalar serbest kaldı.

02.11.2012 – Samsun’da otomobil çarptı diye hastaneye götürülen 14 yaşındaki S.D. taburcu olduktan sonra trafik kazası geçirmediği, onu ağır yaralı hale getirenin eşinin dayağı olduğunu anlattı. On gün yoğun bakımda kalan S.D. bir süre önce birlikte yaşamaya başladığı 19 yaşındaki Salik C. tarafından dövülmüş, sonra da üzerinden motorsiklet geçmiş.

04.11.2012 – Gaziantep’te yasa dışı evlilikle bir araya geldiği 17 yaşındaki Bahar K’yı bıçaklayarak öldüren Feridun K. İki buçuk ay sonra yakalandı. Çiftin üç yaşında bir çocuğu var.

13.11.2012 – Adapazarı’nda iki yıl önce 15 yaşındayken 22 yaşındaki bir erkekle evlendirilen Emine Y. Sürekli şiddete maruz kaldığı için sığındığı ailesinin evinde eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

11.12.2012 – Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 17 yaşındaki Helin I. Bir süre önce eşiyle tartışıp gittiği aile evinde kendini asarak yaşamına son verdi.

28.01.2013 – Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde H.G. (14) isimli kız çocuğu 15 yaşındaki bir başka çocukla babası tarafından zorla cinsel ilişkiye zorlandığını iddia ederek polise sığındı.

24.02.2013 – Bir ay önce amcasının oğlu ile evlendirilen 16 yaşındaki Esra, gerçek aşkının ölüm haberini duyunca 9. kattaki evinin balkonundan atlayarak canına kıydı.

11.03.2013 – Ordu’da 13 yaşındayken okuldan alınarak başlık parası karşılığında 40 yaşında birisiyle evlendirilen Hatice’ Y’yi 16’sında 3 çocuğuyla sokağa attılar. Derince’de derme çatma bir evde, komşuların yardımıyla hayata tutunmaya çalışıyor.

04.06.2013 – İçel’de 3,5 aylık hamile olduğu belirtilen 15 yaşındaki çocuğum, amcasının oğlu tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

08.06.2013 – Pervari ilçesinde bir ay önce teyzesinin oğluyla evlendirilen 14 yaşındaki kız çocuğu, evinin banyosunda iple asılmış olarak bulundu.

08.08.2013 – Kendisini kaçıran gençle, yörenin geleneklerine göre yapılan düğünle nikahsız evlendirildikten 8 ay sonra, pencereye kendini kurdele ile asarak yaşamına son veren 15 yaşındaki Kübra için savcı, ‘Şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına’ karar verdi

09.08.2013 – Adana’da 25 Eylül’de kendisini kaçıran gençle beraber yaşamaya başladıktan 8 ay sonra, evinin yatak odasında asılı cesedi bulunan 15 yaşındaki Kubra Ulaş’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

29.08.2013 – Urfa’nın Siverek ilçesi Çıkrık köyünde 2 yıl önce akrabası Hasan İrgen ile imam nikahıyla evlendirilen A.İ. silahla intihar etti.

30.08.2013 – Ağrı’da her ikisi de 13 yaşındayken imam nikahıyla evlendirilen A.A. ile F.A. evdeki şiddet yüzünden ayrı kaldı. Şimdi 16 yaşında olan koca, sık sık babasının evine gittiği gerekçesiyle F.A.’nın yüzüne taşla vurarak ağır yaraladı.

3000+ ABONE ARASINA KATIL

Haftalık bültenimize abone olun, yeni içerikleri kaçırmayın.

Abonelik işleminiz tamamlandı.

Bir hata meydana geldi, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.

İlginizi Çekebilir

Cennet gerçekten anaların ayaklarının altında mı?... Gelişigüzel, sanki bir tesadüf gibi gözünü değdirdi kucağındaki bebeğe… Uyuyordu… 13 yaşında dünyaya getirdiği çocuğuna, vücudunun istenmeyen, e...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect. Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.